111 години от Независимостта на България

Празникът ще бъде отбелязан с тържества и церемонии в цялата страна

На 22 септември 1908 година в Търново е провъзгласена Независимостта на България. С този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор, а Княз Фердинанд приема титлата „цар на България“.

Независимото Царство България е признато от Великите сили през пролетта на 1909 година.

Обявяването на Независимостта е най-високият връх в политическото самоосъзнаване и самоопределение на българската нация в годините след Освобождението. Благодарение на този акт се издига международният авторитет на страната ни и тя се превръща в равноправна на другите държави.

Денят на независимостта е обявен за официален празник от парламента на 10 септември 1998 година. Днес се навършват 111 години от обявяването на България за независима държава и денят ще бъде отбелязан с тържества и церемонии в цялата страна.