8 юни е Световен ден на океана

Идеята е да информира обществото за проблемите с опазването на океаните и как всеки човек може да помогне

Първото официално честване  е през 2009 г., макар че денят е определен още през 1992 г. 

Световният ден на океана насочва вниманието на хората по света към състоянието и проблемите на Световния океан – така наричаме съвкупността от всички океани и морета на Земята. 

Световният океан заема 71% от площа на Земята, като средната му дълбочина е 3790 m, а максималната дълбочина  е 10 923 m – в Марианската падина. 

Световният океан е важен източник на ресурси за все по-нарастващото население на планетата, но в същото време е все по-засегнат от човешката дейност.
 
Той има изключително значение за живота на Земята, защото осигурява половината от кислорода в атмосферата, поглъща част от въглеродния диоксид, влияе върху климата на планетата и съдържа огромно количество минерални и биологични ресурси.
 

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

 
Защитата на Световния океан е регулирана от редица международни документи.
 
Основните принципи на използването на акваторията му са отразени в Конвенцията на ООН по морско право, приета на 10 декември 1982 г.