Емисиите на парникови газове в ЕС са намалели с повече от 5% през второто тримесечие на 2023 г., като най-голям спад е отчетен при доставките на електроенергия и газ. Най-големи намаления на парниковите газове, отговорни за затоплянето на планетата, са регистрирани в България (-23.7%), Естония (-23.1%) и Нидерландия (-10.3%), показват данни на Евростат.

От 21 страни членки на ЕС, които намалиха емисиите си на годишна база през второто тримесечие, 10 държави (България, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания) успяха да го направят, като същевременно повишиха своя БВП, допълва статистическата агенция.

Емисиите на ЕС между април и юни възлизат на 821 милиона тона CO2 еквивалент, което е спад от 5.3% спрямо година по-рано. В същото време икономиката на блока остава почти стабилна, регистрирайки годишна вариация от 0.05% през периода.

Снабдяването с електроенергия и газ – секторът, чиито емисии спаднаха най-много (-22%), допринесе с 15.5% за общата сума, докато селското стопанство представлява 14.3%, а транспортът и съхранението – 12.8%.