Частично бедствено положение в Пловдив

Спешно чистят река Марица

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Спешно почистване на коритото на Марица в Пловдив предприема общината. Предвидената сума е 1 250 000 лева без ДДС. Процедурата става възможна след обявено от кмета Здравко Димитров частично бедствено положение заради състоянието на речното корито, предава NOVA.

На 4 октомври община Пловдив обяви обществената поръчка по процедурата за договаряне без предварително обявление, което означава пряко възлагане на дейностите.

С комисия, назначена на 15 септември, е установено наличие на компрометирани участъци на съществуващите подпорни стени по двата бряга на река Марица на територията на Пловдив и наличие на дървета, които не позволяват безпрепятствено провеждане на високи води, което води до намалена проводимост на водите на реката във всичките ѝ участъци на територията на града.

Ще бъде почистено коритото на Марица от ЖП моста до заустването с река Пясъчник.