Честваме Световния ден на почвата

Мотото тази година е „Да спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще”

Снимка: pexels Снимка: pexels

За поредна година 60-хилядната световна почвоведска общност отбелязва Световния Ден на почвата. Честването в България този път ще е под мотото „Да спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще”.

Почвата има огромно значение за осигуряване на продоволствената сигурност и устойчивостта на земните екосистеми, включително приспособяването към изменението на климата и смекчаването на последиците от него, следствие постоянния ръст на населението и прилагането на неустойчиви управленски практики, деградацията на почвените ресурси расте заплашително в световен мащаб, пише DarikNews.bg.

През 2013 г. Общото събрание на ООН взе решение на 5 декември да бъде отбелязван ежегодно Световен ден на почвата и призова националните правителства, регионални и международни правителствени и неправителствени организации, частният сектор и всички заинтересовани страни да се присъединят към честването му.

Днес Селскостопанската академия, Националният музей „Земята и Хората”, Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” и Българското почвоведско дружество ще организират различни инициативи в Националния музей „Земята и Хората” в столицата, за да отпразнуват Деня.