Да опазим пясъчната лилия

Растението е терциерен реликт, вписан в Червената книга на България и под закрилата на Закона за биологичното разнообразие

Да опазим пясъчната лилия

В Европа пясъчната лилия се среща по Средиземноморието, на Балканския полуостров и в Западен Кавказ.

У нас можем да я видим по крайбрежните пясъци и дюни при Силистар, Царево, Китен, устието на р. Ропотамо, Аркутино, Каваците и Иракли.

Растението цъфти през юли и август с красиви и ароматни бели цветове. За съжаление у нас видът е силно застрашен поради небрежното отношение на хората и заради застрояването на крайбрежието.

 

В местността "Каваците" край Созопол се намира най-малкият български резерват – "Пясъчна лилия", чиято мисия е да опази най-голямото естествено находище на растението в България.