Дания – шампионът по енергийна ефективност

Как страната стана пример за използване на енергия от възобновяеми източници

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Преди 50 г. над 90% от енергията в Дания се получава от вносен нефт. Затова когато цената на петрола рязко скача през 70-те г. на ХХ в., датската индустрия се срива. Хората остават на студено, защото не могат да отопляват домовете си.

Тогава датският парламент решава да направи промени, а първото важно решение е да се използва енергията от вятъра. През 1979 г. е проектиран и построен първият ветрогенератор в страната, а през 1991 г. – първият в света офшорен ветропарк. Той е най-големият в света и осигурява електроенергия на 420 000 домакинства.

В наши дни 40% от електроенергията в Дания е от вятъра. Страната е трета в света по използване на боклука като източник на енергия. Като източници на биогориво се използват и вторични продукти от селското стопанство – тор и слама. Всичко това осигурява над 2/3 от възобновяемата енергия в страната.

Повечето жилища в градовете се отопляват с отпадна топлина от електроцентралите, фабриките и транспорта. В сравнение с преди 40 г. потреблението на електоренергия е намаляло наполовина.

В периода 1990 – 2015 г. въглеродните емисии в Дания са спаднали с 36%. Докато през 1990 г. енергията от възобновяеми енергийни източници заема едва 6%, в наши дни тя достига 33%.

Целта на датското правителство е до 20150 г. страната да има нулев въглероден отпечатък.

Дания е една от най-подготвените държави, която може да премине лесно към зелена енергия в съответствие с целите на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне под 2 градуса по Целзий.