Денят на лятното слънцестоене

В този ден Слънцето е на разстояние 153 029 029 km от Земята

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Астрономическото лято вече настъпи – на 21 юни Слънцето премина през точката на лятното слънцестоене.

Когато Земята обикаля около Слънцето, Северното и Южното полукълбо получават различно количество светлина поради наклона на оста ѝ –  това е причината за зимното и лятното слънцестоене, както и за редуването на сезоните.

По време на слънцестоенето наблюдаемите точки на изгрев и залез престават да се движат върху линията на хоризонта. Съответстващите два дни от годината имат най-голяма продължителност при лятното слънцестоене и най-малка – при зимното.

По време на лятното слънцестоене Слънцето се намира точно над Тропика на Рака, а Земята е най-отдалечена от Слънцето.

С лятното слънцестоене е свързан и празникът Еньовден у нас –  24 юни. Вярва се, че билките, брани през нощта срещу празника,  лекуват всякакви болести, защото в тях е събрана най-много от слънчевата енергия.