Днес е Международният ден на биоразнообразието

Чества се от 1992 г.

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

От 2001 г. насам на 22 май се чества Международния ден на биологичното разнообразие. Идеята на празника е да подобри осведомеността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието.

Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член

Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.