Днес отбелязваме Световния ден на змията

В България има 18 вида змии, като 6 от тях са отровни

Змиите се срещат навсякъде по земното кълбо с изключение на Антарктика.

Те са класифицирани в 15 различни семейства, които включват около 456 рода и над 3458 вида. На дължина достигат от 10 cm  до над 11,5 m.  

Отровните змии са около 375 вида, но не всичките са опасни за хората.  

В България отровните видове са 6: пепелянка, усойница, остромуцунеста усойница, каменарка, котешка змия и вдлъбнаточел смок. Зъбите на котешката змия и вдлъбнаточелия смок са разположени много назад в устната кухина. Отровата им е слаба и е почти невъзможно да я инжектират на човек при ухапване.  

Някои от неотровните змии в България са змия-червейница, пясъчна боа (пясъчница, турска боа), голям стрелец, тънък стрелец (стрелушка), черноврата стрелушка, смок-мишкар, ивичест смок (кощерица) и пъстър смок (последните два се смятат за подвидове на един и същи вид), леопардов смок, медянка, жълтоуха водна змия и сива водна змия.  

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Важно е да се знае, че при ухапване от пепелянка или усойница често симптомите могат да отшумят, но въпреки това е добре да се потърси лекарска помощ.

До летален изход може да се стигне при възрастни хора с влошено здраве и малки деца.  

По света от ухапване на отровни змии годишно умират 80 000 – 130 000 души. В Европа обаче годишно има само по 3 – 4 случая.