Елени лопатари ще бродят отново в Родопите

Започна есенното заселване на елени в Източните Родопи

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Есента е времето не само за мъгли, дъжд и подготовка за зимата, но и точният сезон за разселване на елени у нас.  

Европейската програма LIFE финансира проекта за опазване на черния и белоглавия лешояд в Родопите, в чиято рамка  се предвижда и възстановяване на популацията от благородни елени и елени лопатари в Източните Родопи.

По тази програма вече са разселени около 200 лопатара и 50 благородни елена на територията на Родопите.  

Първата група от 27 лопатара от държавно ловно стопанство "Кричим" са транспортирани край Маджарово, където ще останат,  докато се адаптират.  

Снимка:pixabay Снимка:pixabay

Досега в защитените зони "Добростан" и "Средни Родопи" са разселени 89 лопатара.

Планира се и разселване на 10 – 20 животни в района на Бяла река, Крумовградско. Елените имат монтирани джипиес предаватели и са следени от специалистите къде се движат и каква е съдбата им.  

Биологичното разнообразие в Родопите е едно от най-богатите в Европа, което се дължи главно на тревопасните животни. С разселването на елените ще продължи поддържането на характерния за Родопите мозаечен ландшафт.