Грози ли ни глобална катастрофа

Последиците от климатичните промени са все по-видими

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Голяма част от многогодишната ледена покривка в Арктика е изчезнала и е заменена с тънък лед, който се топи в топлите месеци – откритието направиха специалисти от НАСА.

Многогодишният лед е по-дебел от сезонния и достига по-голяма дълбочина в океана. Топи се по-лесно, тъй като съдържа по-малко соли. За разлика от многогодишния, сезонният морски лед достига дебелина около два метра и през лятото се стопява.

Анализът на събираните с години данни показва, че след 1958 г. дебелината на ледената покривка в Арктика е намаляла 3 пъти, а заетата от многогодишен лед площ се е свила с 2 милиона кв.км.

Учените прогнозират, че в бъдеще ледът няма да изтънява така интензивно, но затова пък дебелият лед ще изчезне съвсем.

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Арктика ще стане много по-уязвима към повишаването на средните температури на водата и въздуха, което ще се отрази пагубно върху екосистемите.

Преди месец международен изследователски екип оповести наблюденията си върху ледника Вавилов на архипелага Северна земя – докато в средата на миналия век скоростта на движение на ледената му шапка е била  няколко сантиметра за денонощие, сега увеличението е драстично и достига 25 метра за денонощие през 2015 г.