Индия оповести амбициозен план за намаляване на парниковите газове

Страната планира нулеви емисии до 2070 г.

Индия публикува стъпките, които ще предприеме, за да постигне нулеви емисии до 2070 г. Съгласно Парижкото споразумение лидерите се ангажират да намалят емисиите на парникови газове, за да избегнат най-лошите последици от изменението на климата.

Ръстът на глобалните температури няма да може да бъде удържан в рамките на под 1,5 градуса по Целзий

„Пътят ще бъде дълъг. Затова визията на Индия е гъвкава и включва приспособяване към новите технологични разработки, развитието на глобалната икономика и международното сътрудничество“, коментира министърът на околната среда на Индия Бхупендер Ядав.

До момента едва 56 държави са представили доклади с план за намаляване на парниковите емисии. Сред тях са Китай, САЩ и Япония.

Прочетете също и:

Може ли България да постигне климатична неутралност до 2050 г.

До 2060 г. Саудитска Арабия и Китай ще са въглеродно неутрални

Япония планира да стане въглеродно неутрална до 2050 г.