Какво причинява киселинен дъжд

Предотвратяването му зависи от нас

Снимка: pexels Снимка: pexels

Киселинният дъжд най-често се причинява от азотните оксиди и от серния диоксид, който се отделя при горенето на серосъдържащи вещества. Обикновено основни източници на тези химични съединения са топлоелектроцентралите, заводите за производство на автомобили и машини, изригването на вулканите и др.

Киселинните замърсявания се издигат високо в атмосферата, разтварят се в дъждовните капки и чрез тях се връщат обратно на Земята.

Освен че унищожава паметници, сгради, улици, метални съоръжения, боята на автомобилите и др., „жълтият“ дъжд причинява и много вреди на човешкия организъм. Оказва силно влияние върху белите дробове, предизвиквайки упорита кашлица, астма и много други възпаления. Заради киселинния дъжд имунитетът отслабва, появяват се кожни раздразнения, главоболие и парене на очите.

Трябва да положим усилия, за да се справим с образуването на киселинни дъждове. Най-голямата стъпка, която може да се предприеме, е да се намали на консумацията на енергия. Гасенето на светлините при излизане от стаята, спирането на климатика, когато вече е станало достатъчно хладно или топло, са навици, които не само не биха ни навредили, но и биха помогнали на природата

Още един начин да се предотврати този проблем е да се спре използването на невъзобновяеми горива и да се премине към възобновяеми енергийни източници като слънчева, вятърна и водна енергия.

Тъй като автомобилите са основен източник на вредни емисии, които причиняват „жълт“ дъжд, важно е да се намерят алтернативни видове транспорт в опит да се намали зависимостта ни от изкопаеми горива. С помощта на обществения транспорт, автобусите, велосипедите и на ходенето пеша, вие помагате за намаляване на автоемисиите.

Прочетете също и:

Въздухът над Европа става все по-чист

7-те най-големи апокалипсиса в историята на Земята

Замърсено ли е крайбрежието на Япония с микропластмаса