Черните дупки са едни от най-загадъчните и неизучени обекти в Космоса. Черните дупки са бивши звезди, но не всяка звезда може да се превърне в черна дупка, а само най-масивните във Вселената.
 

Звездите се разпадат или се сливат една с друга. Тяхната маса се кондензира само в една точка с изключително силна гравитация.

Крайният резултат е черна дупка.

В центъра на Млечния път има една свръхмасивна черна дупка. Учените смятат, че такива свръхмасивни черни дупки има във всяка галактика.

Когато две галактики се приближат достатъчно една до друга и се слеят,  с тях се сливат и черните дупки – един грандиозен сблъсък.

Продължава ли този процес безкрайно? Въпрос, на който можем да отговорим само теоретично.

Още по темата:

Ето първите снимки на черна дупка