Колко са зимуващите водолюбиви птици в България

Преброяването ще приключи в неделя и в него са ангажирани почти всички европейски страни

Снимка: pixabay Снимка: pixabay
На 11 януари започва 43-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици у нас, съобщава на сайта си Българското дружество за защита на птиците. 
 
Екипи от 100 доброволци ще посетят всички големи водоеми в страната, за да проверят състоянието им и да отчетат броя на видовете птици, които се срещат в тях.
 
Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа "Натура 2000".
 
Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони. Събраната информация е от голямо значение при планирането на бъдещи природозащитни дейности.
 
Топлият януари през 2018 г. задържа мигриращите видове на север от страната ни, заради което през  миналата година у нас са наблюдавани 5 пъти по-малко птици в сравнение с предишни години.