Ледът в Гренландия се топи много бързо

След Антарктида там се намира второто най-голямо количество лед на Земята

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Учени от САЩ, Белгия и Холандия изследвали топенето на ледената покривка в западната част на Гренландия в хода на проект за създаване на база данни за 350-годишен период.

Проучванията показали, че темповете на топене са се увеличили много през последните най-малко 350 години, а увеличаването на средните глобални температури ще ускори топенето още повече и ще допринесе за покачване на морското ниво.

Това силно застрашава градовете и островите в целия свят, разположени на малка надморска височина. По данни на НАСА топенето на ледената покривка в Гренландия ще повишава с 0,8 мм годишно нивото на световния океан, което е повече отколкото на който и да било друг регион.

Топенето на ледената покривка в Гренландия започва да се увеличава през втората половина на XIX век, а през 2012 г. обхваща  безпрецедентно голяма територия.

През 2004 – 2013 г. се наблюдава най-устойчивото и интензивно топене в сравнение с който и да било друг 10-годишен период, за който са събрани данни в Гренландия.