Международен ден на чистия въздух за синьо небе

Тази година се отбелязва за първи път по решение на ООН

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

В крайния документ на Конференцията на ООН за устойчиво развитие, озаглавен „Бъдещето, което искаме“, държавите се ангажират да насърчават политики за устойчиво развитие, които поддържат здравословното качество на въздуха в градовете и населените места.

Освен това в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. се набляга, че намаляването на замърсяването на въздуха е важно за постигането на целите за устойчиво развитие.

Замърсяването на въздуха е една от основните предотвратими причини за смърт и болести в световен мащаб, като около 6,5 милиона преждевременни смъртни случаи (2016 г.) в света се дължат на замърсяването на въздуха на закрито и на открито.

Лошото качество на въздуха е предизвикателство в контекста на устойчивото развитие за всички страни, по-специално в градовете и градските зони в развиващите се страни, където нивата на замърсяване на въздуха са по-високи от ограниченията, определени в насоките за качество на въздуха на Световната здравна организация.

Нарастващият интерес на международната общност към чистия въздух и необходимостта от допълнителни усилия за подобряване на качеството на въздуха, подтикна Общото събрание на ООН да определи 7 септември за Международен ден на чистия въздух за синьо небе.