Могат ли горите да компенсират затоплянето на Земята

Ново изследване хвърля повече светлина по въпроса

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Парижкото споразумение за климата предвижда до 2030 г. ЕС да намали най-малко с 40% парниковите си емисии в сравнение с 1990 г. Очакванията са, че за постигането на част от тази цел важна роля ще играят горите важна, които ще извлекат въглеродния диоксид от атмосферата.

Новото изследване на френски климатолози обаче попарва тези очаквания и насочва фокуса към това горите да бъдат защитени от климатичното затоплянеИзследвани са различни модели, свързани с потенциала на европейските гори да елиминират атмосферния въглероден диоксид.

В хода на изследването става ясно, че количеството въглероден диоксид, погълнато от горите за период от 90 години 2 частици на милион, би било много по-малко в сравнение с количеството въглероден диоксид, освободен в атмосферата – около 500 частици на милион, ако затоплянето продължи със същите темпове.