Можем ли да охладим Земята

Съществуват 3 технологии за изкуствено охлаждане

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Соларното геоинженерство е спорен метод, чиито последователи смятат, че проблемът с глобалното затопляне може да бъде решен по изкуствен път. Засега технологиите са три, разказва Deutsche Welle, като цитира професор Дейвид Кийт от Харвардския университет. Университетът работи по изследователска програма, свързана със соларно геоинженерство.

Според Дейвид Кийт хората са в състояние да охладят планетата изкуствено, като манипулират слънчевото лъчение към Земята, а целта е да се възпрат промените в климата.

Една от трите възможни технологии е наречена стратосферно аерозолно инжектиране. Идеята е в стратосферата да бъдат разпръснати аерозоли, където те ще се свържат с водни частици и за период от една до три години ще отразяват повече слънчева светлина от обичайното. За да има траен ефект е нужно аерозолите да се разпръскват в продължение на десетилетия и то в големи мащаби. Не е ясно обаче какви ще са негативните въздейстия – например увреждане на озоновия слой, киселинни дъждове и др., ако се приложи този метод, тъй като не са правени изпитания. Предвидените опити в атмосферата над Швеция са били отменени поради протестите на местните екоактивисти.

Втората технология е свързана с покриването на океаните с изкуствена пяна, която не само ще отразява част от слънчевите лъчи, но и ще ги насочва към стратегически точки, за да се постигне определен климатичен ефект. На теория пяната би могла да отразява 10 пъти повече слънчева светлина от тъмната водна повърхност, която обичайно задържа много топлина и отразява минимално количество слънчева светлина. Методът е спорен заради евентуалните последствия за морските екосистеми и отраженията върху климата.

 


Третата идея на соларното геонженерство е не толкова футуристична и напълно изпълнима – боядисване на къщите и покривите в бяло. Белите покриви са с около 30% по-хладни от тъмните. В много страни по света това е част от традиционните архитектурни решения за охлаждане на сградите. Нюйоркските градски власти са боядисали в бяло над един милион квадратни метра покриви по програма от 2009 г.

Учените предполагат, че ако всички покриви и тротоари по света бъдат боядисани в бяло, ще се спестят толкова емисии парникови газове, колкото от 700 средно големи електроцентрали, работещи с въглища.

Пребоядисването на покривите в бяло има добър ефект върху местния климат, няма негативни въздействия и не струва скъпо. Разпръскването на аерозоли в стратосферата и покриването на водната повърхонст с пяна обаче едва ли ще се въведат в близко бъдеще заради значимите потенциални рискове.