Над страната има мъгла от фин прах

Запрашената територия ще се разшири до Полша, Германия и Украйна

Атмосферата над България, Сърбия, Гърция и други балкански държави е наситена с фин пясък от пустините на Северна Африка.

Концентрацията на прах ще се увеличи през следващите дни, а запрашената територия ще се разшири на север до Полша и Германия и на североизток към Украйна.

Метеорологичните модели показват, че облакът ще започне да се оттегля след 23 май. Към момента в страната не се отчитат опасно високи стойности на фини прахови частици.

Независимо от това, видимостта на много места е намалена. По равнинните открити повърхности се вижда прах, а ако завали дъжд, той ще бъде кален.

Прочетете също и:

Дъжд с пясък от Сахара заваля над страната

Фините прахови частици подкопават здравето неусетно