Науката в помощ на Големия бариерен риф

22% от коралите в повърхностните води са загинали през 2016 г.

Снимка: pixabay.com Снимка: pixabay.com

Големият бариерен риф е уникална природна структура, вписана през 1981 г. в списъка на обектите на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Простира се на 348 000 квадратни километра покрай североизточните брегове на австралийския щат Куинсланд. Рифът е изграден от над 300 вида корали, които са много чувствителни към температурата на водата.

Покачващата се температура на водата в резултат на глобалното затопляне предизвика през 2016 г. най-тежкия случай на избелване на коралите в историята на рифа. 

Сега австралийски учени създадоха много фина противослънчева емулсия, която се задържа като тънка мебрана над коралите и така намалява силата на слънчевите лъчи. Тестовете, направени  с няколко вида корали, показаха, че светлината, достигаща до коралите, е с 30% по-слаба и избелването е забавено.