Навиците на мъжете създават повече газови емисии от навиците на жените

Нестандартно проучване проследява как начинът на живот на мъжете и жените се отразява на околната среда

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Стоките, които купуват мъжете, а също и услугите, които ползват, допринасят за генериране на 16% повече парникови емисии в сравнение със стоките и услугите, купувани от жените.

Анализиран е начинът на живот на самотните мъже и жени в Швеция, като са ползвани  данни за разходите им от 2012 г. Анализът е публикуван в Journal of Industrial Ecology.

Учените установяват, че използваните храни и прекарването на почивката създават над половината емисии и при мъжете, и при жените. Ако месото и млечните продукти бъдат заменени с растителна храна и не се ползват самолети и автомобили по време на почивките, то газовите емисии намаляват с 40%.

Жените харчат повече за декорация на дома, здраве и облекло, а мъжете – за гориво на колите си, за хранене извън дома, за алкохол и цигари, е заключението на специалистите от шведската изследователска компания "Еколууп", които правят проучването.

Изследването е важно, защото когато се планират действия за решаване на климатичната криза, е нужно да се вземат предвид и различията между половете по отношение на покупките с оглед на вредните емисии.

Въпреки че данните, ползвани за проучването, са от 2012 г., според учените те са валидни и досега, тъй като навиците на хората са относително постоянни.