Повишена е опасността от поройни наводнения в нощта срещу 1 февруари в резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене, сочи справка на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ за речните нива.

Предупреждението се отнася за водосборите на Марица, Арда, Доспат, Места и Струма.

През следващите дни се очакват повишения на нивата на реките заради валежи, комбинирани със снеготопене.

Още в събота водните количества на реките в Дунавския басейн достигнаха около и над праговете за високи води. Повишения имаше и във водосборите на реките западно от Вит.

В Черноморския басейн с количество около праговете за високи води са р. Луда Камчия при с. Бероново и южночерноморските реки.

Около праговете за високи води в Източнобеломорския басейн са Марица в средното и долното течение /при градовете Пловдив, Първомай, Харманли и Свиленград/; Харманлийска, при Харманли; Арда, при гр. Рудозем и с. Вехтино; Върбица при сп. Джебел. На 1 февруари се очакват повишения на речните нива в басейна, като значителни ще бъдат във водосбора на Арда и притоците ѝ, Върбица и Крумовица, както и в родопските притоци на р. Марица.

В Западнобеломорския басейн нивата на реките също достигнаха около праговете за високи води. Днес се очакват превишения в средната част от водосбора на Струма. Днес бе регистрирано краткотрайно понижение на нивата на реките в басейна, но в понеделник ще има повишения, които ще са по-съществени във водосборите на Места и Доспат, както и в средните и долни части от водосбора на Струма.