Отбелязваме Международния ден на тигъра

Опазвайки тигрите, опазваме цялата екосистема

През последните 100 г. тигрите в света са изгубили 93% от естествените си местообитания. В началото на ХХ в. на Земята е имало около 100 000 тигъра, докато в наши дни те са по-малко от 4000. Оставащите 6 подвида са обявени за застрашени.   

Световният фонд за дивата природа (WWF) се заема с нелеката задача да опази тигрите в Азия и да удвои броя им. През 2010 г. се провежда първата среща на високо равнище, посветена на тигрите, в която вземат участие правителствата на 13-те държави, в които има запазени популации на тигри.

На срещата е заявено единодушното желание на участниците да опазят и удвоят броя на тигрите до 2022 г., когато е следващата година на тигъра според китайския календар.  

Дивите тигри  са застрашени най-вече от бракониерството. Всяка част от тялото на тигъра – от мустаците до последния косъм на опашката – се търгува на черния пазар.  

Изсичането на горите и изграждането на пътища и промишлени комплекси нарушават естествения им хабитат и те не могат да се приспособят към промените. 

Тигрите са най-едрите хищници от семейство Котки – достигат дължина над 3 м и тегло над 385 кг. Те са незаменима част от природата на Земята – хранейки се с по-малки животни, те поддържат техния брой. Това запазва баланса между тревопасните животни и растителността, която им служи за храна.

Ако тигрите живеят пълноценно, процъфтява цялата екосистема, което носи финансови, културни и социални придобивки на местните общности.  

В Непал и Индия тигрите в дивата природа са истинска атракция, която привлича туристи от цял свят към националните паркове и резервати и с това носи реална облага на местното население.

Прочетете и:

Защо тигрите са оранжеви