Отбелязваме Световния ден на океана

Океанът осигурява половината от кислорода в атмосферата

Датата 8 юни е обявена за Световният ден на океана. Целта е обществото да се информира за проблемите с опазването на океаните и как всеки човек може да помогне за тази кауза.

Празникът официално е честван за пръв път през 2009 г., макар че датата е определена още през 1992 г. Той насочва вниманието на хората по света към състоянието и проблемите на Световния океан – така се наричат съвкупността от всички океани и морета на Земята.

Световният океан заема 71% от площта на Земята, като средната му дълбочина е 3790 метра, а максималната дълбочина е 10 923 метра – в Марианската падина.

Световният океан е важен източник на ресурси за все по-нарастващото население на планетата, но в същото време е все по-засегнат от човешката дейност. Той има изключително значение за живота на Земята, защото осигурява половината от кислорода в атмосферата, поглъща част от въглеродния диоксид, влияе върху климата на планетата и съдържа огромно количество минерални и биологични ресурси.

Защитата на Световния океан е регулирана от редица международни документи. Основните принципи на използването на акваторията му са отразени в Конвенцията на ООН по морско право, приета на 10 декември 1982 г.

Прочетете и:

Океанските вълни ще стават все по-разрушителни

Все по-голямо е замърсяването в Атлантика

Затоплянето на океаните е по-бързо от очакваното