Преброяване на врабчетата

Наблюденията са направени в 90 населени места у нас

Снимка: www.bspb.org Снимка: www.bspb.org

На 12 май Българското дружество за защита на птиците организира преброяване на врабчетата в цялата страна  – акцията се провежда за втора поредна година.

Целта на кампанията е да се открият закономерностите в разпространението на трите вида врабчета в България – домашно, испанско и полско, а не точният брой на всички врабчета в страната.

От преброените 4071 врабчета в 90 населени места най-много са домашните врабчета (66%), следват полските врабчета (29%) и испанските врабчета (5%), които са единственият мигриращ вид врабчета.

Тази година в акцията са се включили много доброволци от големите градове, като най-много среден брой врабчета са регистрирани в Бургас, Пловдив и Свищов.

Най-нисък среден брой врабчета в една точка на наблюдение са отчетени в София и Варна, което е доказателство, че градският шум отблъсква врабчетата и те търсят по-тихи местообитания.