През 2025 г. България ще има карта на сеизмичния риск

За изготвянето ѝ са нужни близо 10 млн. лв

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Агенцията по геодезия, картография и кадастър подготвя карта на сеизмичния риск в България. Работата е в напреднала фаза, като около 97% от територията на страната е картографирана.

Картата ще съдържа описание на всички сгради в България и как би се отразило на всяка от тях едно земетресение. Предвижда се и изработване на стратегия за нужните мерки в различни ситуации.

Според специалистите информацията за сеизмичния риск е много необходима, защото може да спомогне за повишаване на качеството на строителството и за модернизиране на инженерната инфраструктура.

Картата на сеизмичния риск трябда да е готова до края на 2025 г.  и ще струва около 10 млн. лв.