Проучване показва, че изменението на климата е причина не само за екстремни метеорологични явления и повишаване на морското равнище, но и за промените в начина, по който се отчита времето по света. Промените са много малки, но могат да бъдат измерени.

Предвид смущенията, институциите, които се занимават с часовото време, гласуваха да не използват системата с високосни секунди до след 2035 г.

Очаква се на следващата генерална конференция през 2026 г. да се обсъди как да се съгласува координираното универсално време с въртенето на Земята.

Повече вижте във видеото.