Русе е първият български град, участник в глобалната кампания „Race to zero”

Русенци се включват в кампания за намаляване на въглеродните емисии

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Община Русе се включи в глобалната кампания „Race to zero”, в която участват повече от 31 региона, 733 града, над 3000 предприятия, 173 от най-големите инвеститори и повече от 600 висши учебни заведения в света, ангажирани да постигнат нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

За да изпълни ангажиментите си като участник в кампанията, местната администрация ще работи в три основни направления:

създаване на по-приобщаващо общество – развитие на т.нар 15- или 30-минутни квартали, в които живущите могат да задоволят повечето си нужди пеш или с колело и изключват необходимостта от пътуване с автомобил.

създаване на зелени и екологични улици – определяне на зони с нулеви емисии в града, постепенно въвеждане на автобуси с нулеви емисии след 2025 г., въвеждане на мерки, ограничаващи автомобилите с двигатели с вътрешно горене в някои градски части, и гарантиране, че голяма част от Русе е с нулеви емисии до 2030 г.

намаляване замърсяването на въздуха /гарантиране на чист въздух – поставяне на амбициозни цели за намаляване на замърсяването, отговарящи или надскачащи националните, създаване на план и реализирането на поне една политика, с която да се намали замърсяването от основен източник, и прилагането на нови политики, насочени срещу основните причинители на замърсяване.

Изброените задачи са естествено продължение на политиката на общинското ръководство за намаляване на въглеродните емисии в сферата на транспорта, подобряване качеството на въздуха и използването на алтернативни източници на енергия.

Русе е единственият български град, в който съвместно с БАН и Русенския университет се работи по два проекта за водороден транспорт. В тях е заложена доставка на автобуси и ретрофитинг на кораб (тласкач), задвижвани от водород.

Освен това чрез писма и в лична среща с бившия министър-председател Стефан Янев кметът Пенчо Милков настоя за въвеждането на по-строги норми на веществата, изпускани от промишлеността, както и за по-чести замервания в производствените цехове на територията на общината.