Столичният инспекторат проверява разделното събиране на отпадъци в търговските обекти

От началото на февруари са санкционирани 22 физически и 3 юридически лица

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Екипи на Столичен инспекторат наложиха поредни санкции за смесване на отпадъци от опаковки, генерирани от търговски обекти, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Санкционираните обекти са разположени в районите „Витоша“, „Илинден“ и „Възраждане“. В проверките освен магазини, хранителни вериги, заведения за бързо хранене и други са включени и бензиностанциите, които също генерират отпадъци от опаковки.

Инспекторите следят за начина, по който се събират отпадъците и как се изхвърлят кашоните, кутиите, хартията, пластмасовите и стъклените опаковки. Дават се и писмени предписания за спазване на изискванията на чл. 21 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Във всеки обект трябва да има създадени Вътрешни правила за организиране на разделно събиране на отпадъци, да се събират разделно отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло и при изхвърляне да се привеждат във възможно най-малък обем.

Следи се още дали разделно събраните отпадъци се продават на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или на лица, които притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците.

От началото на февруари за установени на място нарушения са санкционирани 22 физически лица с фишове и са съставени 3 акта на юридически лица.

Прочетете също и:

Зелените острови на София

Как да рециклираме пластмаса у дома

Деца от училище в София събраха 1,3 тона отпадъци