Вековни гори са поставени под закрила

Те се намират на територията на община Севлиево

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

На свое заседание обищнският съвет на Севлиево е взел решение 700 декара вековни гори на територията на държавното ловно стопанство "Росица" да бъдат поставени под закрила.

Горите са много ценни за екосистемата, защото осигуряват защита от ерозия и наводнения и са местообитание на специфични горски видове.

С това решение община Севлиево изпълнява изискването на Изпълнителната агенция по горите за обособяване на 10% от старите гори във всяко природно местообитание, които изцяло се изключват от дърводобива.

Прочетете и:

Какво не знаете за горите