Велика сряда е

Не бива да вършим домакинска работа

В християнската традиция Велика сряда е третия ден от Страстната седмица. Днес си припомняме за многоценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаялата се грешница.

Жената носила алабастрен съд с драгоценно миро, искала да засвидетелства почитта си към Исус, а в бързината да не се пречи на добрите ѝ намерения, счупила съда, за да се лее по-лесно мирото.

Според апостолите било по-добре многоценното масло да бъде продадено, а парите да се дадат на бедните, но Христос наредил да не смущават жената, защото нуждаещи се ще има винаги, а Той няма да е още дълго с апостолите.

Велика сряда се свързва и с предателството на Юда, който "продава" Христос за 30 сребърника на юдейските първенци.

Днес е хубаво да се бере здравец, особено от децата, който после да бъде раздаден за здраве на Разпети петък. По традиция не трябва да вършим домакинска работа. Вярва се, че ако някой наруши това правило умението му ще бъде отнето.

Прочетете още:

Страстната седмица започва с Велики понеделник

Велики вторник е