Велики вторник е

Денят е отреден за смирение и поучение

Велики вторник е вторият ден от Страстната седмица, който е отреден за смирение и поучение, за нравствени наставления и за дарения за бедните и нисшите духом.

На Велики вторник Исус Христос разказва притчата за талантите, като пророкува бъдещата съдба на Йерусалим – с опожаряването и разрушаването на Йерусалимския храм от римските легиони под командването на бъдещия римски император Тит.

Църквата припомня словата на Исус Христос, който след като предишния ден изгонил търговците от храма, дава своите последни нравствени наставления, разказва притчата за десетте девици, които очакват идването на Господа, и притчата за талантите.

В притчата за десетте девици се говори за пет мъдри и пет неразумни девици. Мъдрите имали чисти светилници и свещен елей, а неразумните – само чисти светилници. Светилниците в тази притча символизират телата, а маслото (елей) – милостта.

На празничната утреня освещаването на църквата се усилва от запалването на свещите и елея, когато се пеят псалмите за многото милости Божии към избрания народ и много пъти се повтаря: "да бъде милостта Му вечна, алилуя!"

Прочетете и:

Страстната седмица започва с Велики понеделник