Време за... засаждане на дръвчета

Сега е най-подходящо да посадим овошки

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

В България засаждането на дръвчета може да се извършва през есента, тъй като климатът е подходящ за това. Най-подходящо е овошките да се садят между ноември и декември – преди застудяването.

Местата с добър въздушен дренаж са най-подходящи за създаване на насаждения. Такива са подножията на планините например.

Ограничаващ фактор при избора на площ за създаване на овощно насаждение са стойностите на абсолютните минимални и максимални температури през отделните сезони на годината, а също и честотата на повратните зимни студове и късните пролетни мразове.

Важно условие за доброто развитие на дървото е изборът на подходяща почва. В овощарската практика се използват два основни типа – семенни и вегетативни.

При есенно засаждане на дръвчета е нужно да се спазва правилото, че не трябва нито да се избързва, нито да се закъснява.