Започна размножителният период на къдроглавия пеликан

Близо 50 двойки са се настанили край езерото "Сребърна"

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе съобщи, че започва размножителният период на къдроглавите пеликани в "Сребърна".

Колонията на пеликаните представлява три наколни платформи и пространството около тях. В момента там са се настанили близо 50 възрастни птици, формиращи двойки. Начинът да разберем, че пеликаните са готови за размножаване е по зачервените кожени торби (гуши).

Езерото "Сребърна" е покрито с лед с дебелина около 4 см, но бавно изтънява. В него има и част с незамръзнала вода, в която плуват лебеди, лиски, зимно бърне, и зеленоглава патица, морски орел.

Езерото се охранява денонощно. При покачване нивото на Дунав служителите имат готовност за отваряне на шлюзовете за захранване на езерото с пресни води от реката.

Сребърна е сладководно езеро, което често се заблатява и е разположено край река Дунав. Дълбочината му варира между 1 и 3 метра, а площта му е близо 2,5 кв.км.