Започва пожароопасният сезон в страната

Призовават се всички граждани да бъдат особено внимателни

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите обяви пожароопасен сезон за всички области на България.

Агенцията призовава гражданите да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън на открито.

Всеки, който е забелязал пожар в горски или земеделски територии, трябва незабавно да позвъни на тел. 112, което ще спомогне за бързото локализиране на пламъците и организиране на тяхното потушаване.

За отделните области периодът на пожароопасност е различен, поради спецификата на съответния район, но се обхващат месеците март – ноември

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Всички посетители и работещи в горите и в съседство с тях са задължени да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за тази цел места.

За периода 13 – 23 април тази година са възникнали 31 пожара в горските територии в страната. Пожарите са преминали низово и са засегнали площ от 1678 дка в иглолистни, широколистни и смесени насаждения, както и незалесени площи, попадащи в горските територии. 

В потушаването на пожарите са участвали 150 служители на териториалните поделения държавни горски/ловни стопанства, 104 служители от структурите на Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", както и 76 доброволци.

Прочетете също и:

Продължават да бушуват пожарите край Чернобял

Огромен пожар бушува в полски национален парк

Започва сезонът за борба с градушките