Заради мръсния въздух ЕК дава България на съд

България не е изпълнила решението на Европейския съд от 5 април 2017 г.

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Европейската комисия ще предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, защото нашата страна не е изпълнила задълженията си по европейското законодателство за качеството на атмосферния въздух.

Три години след решението страната ни все още не е осигурила спазване на определените по европейските правила пределно допустими стойности във всички зони за следене на качеството на въздуха. Постигнатите досега резултати са незадоволителни – не са били спазвани пределно допустимите стойности за прахови частици (ПЧ10) и не са били предприети подходящи мерки за съкращаване на времето на превишаванията, посочват от ЕК.

Някои от най-големите превишения в ЕС на годишните и на дневните пределно допустими стойности за ПЧ10 са регистрирани в България, като особено драстични са превишенията при дневните пределно допустими стойности. Тези превишения са отчетени в 90 дни годишно, което е над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно правилата.

От Европейската комисия посочват, че данните, предоставени от България, за периода 2015 – 2019 г. потвърждават, че установеното от съда постоянно неспазване продължава.

Искът на Европейската комисия може да доведе до налагането на глоби за времето от първото съдебно решение и за времето от второто решение до осигуряването на цялостно изпълнение на изискванията.

Още по темата:

София, Перник и Бургас с опасно мръсен въздух

София – мръсна приказка

Какво замърсява въздуха в страната