Защо почвената покривка на Земята е кафява

Видеото на "Дойче Веле" дава отговор

Природата разполага с голям арсенал от цветове.

Почвата съдържа минерали и други видове органична материя. Скалите са съставени от минерали, а с времето вятърът ги руши, създавайки по този начин богата на минерали почвена покривка.

Минералите предопределят цвета на почвата – например химичните съединения с участието на желязо ѝ придават червеникав цвят.

Хумусът, който се получава от органичните остатъци на растения и животни, придава на почвата тъмнокафяв цвят. Ето защо тъмнокафявите почви са изключително плодородни.