50 000 европейци умират всяка година заради мръсен въздух

Според ООН правото на чист въздух е част от човешките права

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Научно изследване проследява качеството на въздуха в 800 европейски града, а целта е да се осмисли опасността от "тихия убиец", съобщават информационните агенции. Автори на проучването са специалисти от Института по глобално здраве в Барселона.

Като маркер е използван рискът от ранна смърт, предизвикана от азотния диоксид, изхвърлян от автомобилите, и от фините прахови частици – това са двата най-чести замърсителя на въздуха в градовете.

Анализирани са данни за качеството на въздуха за всеки град и е изчислен процентът смъртни случаи, който може да бъде пряко свързан с въздействието на азотния диоксид и фините прахови частици.

Анализът показва недвусмислено, че ако замърсяването е в нормите, определени от СЗО, годишно могат да бъдат предотвратени 50 000 преждевременни смъртни случая.

Препоръчваната граница от СЗО за частиците PM2,5 е 10 микрограма/м3.

Най-много смъртни случаи – 7%, свързани със замърсяване с азотен диоксид, има в Мадрид. След него в негативната класация се подреждат градовете Антверпен, Торино, Париж и Милано.  

Най-висок риск от смърт заради замърсяване на въздуха с фини прахови частици (от промишленост или отопление) съществува в градовете в Южна Полша, Източна Чехия и тези в долината на р. По в Италия.

Смъртността заради замърсяване на въздуха е най-ниска в градовете в Исландия, Норвегия и Швеция.

В световен мащаб всяка година заради мръсен въздух умират преждевременно около 7 млн. души.

Още по темата:

Заради мръсния въздух ЕК дава България на съд

Тихият убиец, който взема повече жертви от войни, туберкулоза, СПИН и малария