Как пеликани помагат на туризма в Черна гора

Редките къдроглави пеликани живеят край Шкодренското езеро

Шкодренското езеро в Черна гора е едно от последните останали убежища на къдроглавите пеликани в Европа. Опазването на природата и устойчивият туризъм им дават шанс за оцеляване.

Мястото за гнездене на пеликаните на Шкодренското езеро многократно е наводнявано, затова природозащитници поставят плаващи гнезда, които са спасение за редките водни птици. Успехът е незабавен – популацията отново е стабилизирана.

Това е и късмет за хората, които живеят край езерото, защото възниква туризъм, свързан с птиците, а това създава нови работни места.

Така спасените пеликани стават спасители, но дали това е добро за птиците в дългосрочен план?

Както за хората, така и за пеликаните няма друг изход освен силно устойчивия туризъм.

Прочетете и:

Започна размножителният период на къдроглавия пеликан