Колко подпочвени води има по света

По-голямата част от подпочвената вода на Земята е дъждовна вода

Ако тези подпочвени води се намираха върху повърхността на планетата, те биха потопили земната кора на 11 метра дълбочина.

Подпочвената вода е трудна за откриване, а с всеки изиминал ден хората използват повече и повече вода.

Сателитите могат да измерват косвено промените в разпределението на подпочвените води.

Повече от половината депозити на подпочвени води се използват безразсъдно. Това означава, че трябва да спестяваме вода.

По-модерните душове помагат за редуцирането на използваното количество вода.