Подпочвени води

Снимка: pixabay

Колко подпочвени води има по света

По-голямата част от подпочвената вода на Земята е дъждовна вода