Красивата Амазония, която унищожаваме

Горите ѝ осигуряват над 20% от кислорода на Земята

Снимка: pexels Снимка: pexels

Амазонската джунгла е огромен горски пояс от екваториални гори, разположен във водосборния басейн на река Амазонка в Южна Америка. Простира се на площ от около 5,5 млн кв. км, и обхваща територии от 8 държави, което я прави най-обширната екваториална гора на планетата.

Снимка: pexels Снимка: pexels

Екваториалните гори на Амазония се отличават с най-голямото биоразнообразие на Земята. Известните видове растения съставляват около 10% от всички живи видове на планетата. Гората е дом на над 40 000 вида цветни растения, 2,5 млн вида насекоми и над 16 000 вида дървета. Проучване от 1999 г. показва, че на 1 кв.км. гора има на около 90 790 тона живи растения. Гръбначните животни са представени от над 2200 вида птици, 2500 вида риби, 430 вида бозайници, 428 вида земноводни и 378 вида влечуги.

Снимка: pexels Снимка: pexels

Обезлесяването в Амазония се дължи основно на строенето на селища и инфраструктура и разработването на земята. Фермерите са неспособни да управляват земите и реколтата си, поради загубата на плодородието на почвата, затова постоянно се местят в нови райони и разчистват повече земя, което води до обезлесяване и причинява големи щети на околната среда.

През 1970-те години започва строежът на Трансамазонската магистрала, която представлява заплаха за Амазонската гора, тъй като улеснява дърводобива. Между 1991 и 2000 г. общата площ на загубените амазонски гори нараства от 415 000 на 587 000 кв.км, като 91% от обезлесените земи в момента се използват за пасища. Според нови проучвания изсичането на Амазонската джунгла води до по-малко дъждове в региона и следователно по-малка селскостопанска продукция.

Средната скорост на годишно обезлесяване от 2000 до 2005 г. (22 392 кв.км/година) е с 18% по-висока, отколкото през предишните пет години (19 018 кв.км/година). Въпреки че обезлесяването намалява значително между 2004 и 2014 г., в днешно време то продължава да се покачва.

Снимка: pexels Снимка: pexels

Всяка година, особено през лятото, в Амазония има стотици пожари, но през последните няколко месеца проблемът започва да придобива застрашаващи размери. Горите на Амазонската джунгла осигуряват повече от 20% от кислорода на Земята и унищожаването им би било пагубно за цялото човечество.

Прочетете също и:

Мащабни пожари в Амазонската джунгла