Речните нива ще се повишават на 17 и 18 април заради валежи, сочи информация на сайта на Министерството на околната среда и водите, предава БТА.

Ще се повишават речните нива в целия Дунавски басейн, значително – във водосборите на реките Нишава, Искър, Вит, Осъм и Янтра.

На 18 април речните нива във водосборите западно от този на река Янтра ще се понижават, а в останалата част от басейна ще продължат да се повишават, в резултат на валежи.

През нощта срещу и в сутрешните часове на 18 април заради валежи ще се повишават речните нива в целия Черноморски басейн, значително – във водосбора на река Камчия.

Ще се повишат речните нива в целия Източнобеломорски басейн, значително – във водосборите на реките Тунджа и Марица, на 17 април в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн.

На 18 април речните нива в по-голяма част от Източнобеломорския басейн ще се понижават, а в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на нивата на рило-родопските притоци на река Марица и във водосбора на река Арда. На 19 април отново ще има повишения на речните нива в целия басейн, по-съществени – в следобедните и вечерните часове.

Очакват се значителни повишения на речните нива в целия Западнобеломорски басейн на 17 и през нощта срещу 18 април. В четвъртък речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават, а в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на нивата основно в долната част от водосбора на река Струма, под Благоевград

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерните часове на 17 април и през нощта срещу 18 април, както следва: във водосборите на реките Ерма, Ябланица, Габерска, Нишава, Искър над град Своге, Вит – в планинските части.

През нощта срещу и в сутрешните часове на 18 април: във водосборите на реките Осъм – в планинските части, Янтра при реките Видима, Златаришка и Русенски лом – река Ялма/Сеяческа; във водосбора на река Камчия – реките Луда Камчия, Балабандере, Казандере, Голяма река; във водосборите на реките Тунджа над язовир Копринка и Марица – реките Тополница, Буновщица, Смолска, Мътивир, Очушница, Гуцалска, Ибър, Стара (Костенецка), Чаирска, Яденица; във водосборите на реките Места и Струма.

Вижте също и:

Жълт и оранжев код за дъжд и силен вятър в почти цялата страна

Заради наводнения: Близо 13 000 евакуирани в руската област Курган