Насекомите намаляват

Популацията им в света е намаляла с една трета

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Германски учени от Техническия университет в Мюнхен съобщават резултатите от проучването им върху насекомите – броят им е е силно намалял, информират световните медии.  

Причината се корени в последиците от човешката дейност – не само инсектицидите, използвани за обработваемите земеделски земи, са виновник за загубата на много видове насекоми.  

За целите на изследването са събрани насекоми от около 2700 вида на 300 участъка. Така става ясно, че за последните 10 г. броят на насекомите от много видове е значително редуциран.  

Голяма част от редките видове са изчезнали от районите, които са обитавали преди това. С 40% са намалели членестоногите в горите от 2008 г. насам, а по поляните – с 1/3.  

Във всички видове гори, проучени от изследователите, е установено изчезване на насекоми – факт, който може да има пагубни последствия за планетата.   

Още по темата:  

Насекомите намаляват, а много видове ще изчезнат напълно