Към 26 февруари опасност от лавини има във високите части на планините в Югозападна България.

След последните снеговалежи над 2000 метра и сравнително мекото време специалистите отчитат формирането на снежни дъски в алпийския пояс на Пирин. Предупреждението е от Българската лавинна асоциация.

По стръмните склонове на планината е възможно е спонтанно или предизвикано от туристи и скиори свличане на снежни маси.

Прочетете също и:

Какви рискове крие планината през пролетта

Изпращаме февруари с топло време

Как да избегнем рисковете в планината