Отбелязваме Международния ден на планините

В тях е съсредоточено биологическото разнообразие

Световният ден на планините се отблелязва ежегодно на 11 декември. Още през 2003 г. генералната асамблея на ООН фокусира вниманието към проблемите на развитието на планинските райони и необходимостта от оказване на помощ на хората, които ги обитават.

Планините заемат почти 25% от земната суша и са източник на средства за съществуване на близо 12% от населението на планетата.

Те представляват уязвими екосистеми с глобално значение като източник на по-голямата част от световните запаси на прясна вода. В планините е съсредоточено биологическото разнообразие и те са едно от най-популярните места за почивка. Те са и своеобразен ресурс на културно многообразие, знания и наследство.

Като следствие от замърсяването на околната среда населението на планиниските райони все по-често се сблъсква със суша, глад, увеличаване на случаите на свлачища, наводнения и други стихийни бедствия.

Последиците от тези проблеми водят до регионални конфликти, разпространение на тероризма, увеличаване броя на бежанците и загуба на човешки потенциал. В специална резолюция ООН призовава международната общност за мероприятия с цел развитие на планинските райони.

Прочетете също и:

Нужни са спешни мерки срещу парниковите емисии

Защо има листопад