Отбелязваме Световния ден за правата на човека

Хартата за човешките права е приета през 1948 г.

Снимка: pexels Снимка: pexels

Днес отбелязваме Световния ден за правата на човека. Хартата за човешките права, която се смята за неформална конституция, гарантираща правата на човека е приета на 10 декември 1948 г. Тя признава човешките права и свободи като дадени по рождение, осигурява равноправие и гарантира защита от насилие, лошо отношение и наказания, които засягат човешкото достойнство.

Хартата за правата на човека се състои от увод и 30 члена. В членове от 1 до 21 са описани класическите основни човешки права, а от 22 до 27 – социално-икономическите и културните права.

Според документа всички хора са с равни права по рождение и са еднакво свободни. В тази връзка не може да има дискриминация по признаците пол, раса, цвят, религия, език, възраст, характер, мислене, национална или общностна принадлежност, материално положение.