Права на човека

Снимка: pexels

10 декември е Световен ден за правата на човека

Концепцията за тях постоянно се развива

Снимка: pexels

Отбелязваме Световния ден за правата на човека

Хартата за човешките права е приета през 1948 г.